Katekes

Från redaktionskommittén  Till läsaren  Index


De tio buden

Första budet - Andra budet - Tredje budet
Fjärde budet - Femte budet - Sjätte budet
Sjunde budet - Åttonde budet
Nionde budet - Tionde budet
Buden - kärlekens lag


Trosbekännelsen

Första trosartikeln
Andra trosartikeln
Tredje trosartikeln

Bönen Fader vår

Fader vår - Första bönen - Andra bönen
Tredje bönen - Fjärde bönen - Femte bönen
Sjätte bönen - Sjunde bönen
Lovprisning


Sakramenten

Det heliga dopet - Dopets gåva - Dopets betydelse
Herrens heliga nattvard - Nattvardens gåva
Nattvardens betydelse


Bibeln, bikten, bönen och välsignelsen

Bibeln - Bikten
Bönen - Herrens välsignelse


© Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kakor (cookies)

Tillgänglighetsutlåtande