Föregående

 Bönen Fader vår 

Följande


Fader vår som är i himmelen.till förklaringen
Helgat varde ditt namn.till förklaringen
Tillkomme ditt rike.till förklaringen
Ske din vilja, såsom i himmelentill förklaringen
så ock på jorden.  
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,till förklaringen
och förlåt oss våra skulder,till förklaringen
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,  
och inled oss icke i frestelsetill förklaringen
utan fräls oss ifrån ondo.till förklaringen
Ty riket är ditt och makten och härlighetentill förklaringen
i evighet.  
Amen.  


(Matt. 6:9-13; Luk. 11:2-4)

 


Innehållsförteckning   Index