TREDJE TROSARTIKELN

Föregående

 24 

Följande
och det eviga livet.

Jesus har lovat att den som tror på honom aldrig någonsin skall dö. De som litar på Gud lever det eviga livet redan här i tiden. Under vårt jordiska liv har vi likväl endast en vag uppfattning om evigheten.

En gång skall vi se Gud ansikte mot ansikte. Hos honom väntar oss ett liv utan lidande och smärta. Gud skapar nya himlar och en ny jord, där det inte finns någon ondska. Tillsammans med alla heliga får vi tjäna Gud och glädjas över hans eviga kärlek.

Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.” (Joh. 5:24)
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” (Joh. 11:25–26)
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. (Rom. 6:23)
Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. (Upp. 21:3–4)

Jag tror på den heliga Anden, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

VAD ÄR DET? SVAR:

Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Det är den heliga Anden som har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro; såsom han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus genom den enda rätta tron. I denna kristenhet förlåter han varje dag rikligt mig och alla tro- ende alla synder och skall på den yttersta da- gen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla troende i Kristus ett evigt liv. Detta är visst och sant.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 24 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen