Föregående

 Trosbekännelsen 

Följande


Jag tror på Gud,till förklaringen
Fadern, den allsmäktige,till förklaringen
himlens och jordens skapare, 
 
och på Jesus Kristus, till förklaringen
Guds ende Son,  
vår Herre, till förklaringen
som blev avlad av den heliga Anden, till förklaringen
föddes av jungfrun Maria,  
led under Pontius Pilatus, till förklaringen
korsfästes, dog och begravdes,  
steg ner till dödsriket,  
uppstod på tredje dagen från de döda, till förklaringen
steg upp till himlarna,  
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,  
högra sida  
och skall komma därifrån för att döma  
levande och döda,  
 
och på den heliga Anden, till förklaringen
en helig, allmännelig kyrka, till förklaringen
de heligas gemenskap, till förklaringen
syndernas förlåtelse, till förklaringen
kroppens uppståndelse till förklaringen
och det eviga livet. till förklaringenInnehållsförteckning   Index