FÖRSTA TROSARTIKELN

Föregående

 13 

Följande
Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare,

Gud har skapat allting. Med sitt ord har han danat hela universum. Den vetenskapliga forskningen försöker lösa gåtan om jordens uppkomst och reda ut hur naturen och människan har utvecklats. Tron litar på att Guds skapande vilja och hans kärlek till skapelsen står bakom allt.

Guds goda skaparverk begränsar sig inte till världens och livets uppkomst. Skapelsen är inte i händerna på ett blint öde, ty Gud själv värnar fortsättningsvis om den. Det finns många exempel på att Gud verkar i skapelsen och älskar den: livet på jorden fortsätter, rättvisa skipas och människor lever i vänskap med varandra. Allt som är rätt, rent och vackert har sitt ursprung i Gud. Hem och familj, mat och dryck, hälsa och vila är Guds gåvor.

Som Skapare är Gud varje människas himmelske Fader. Vi är hans barn och han har omsorg om oss. Det är vår skyldighet att förvalta och vårda Guds värld. Inför vår Skapare står vi till svars för hur vi sköter denna uppgift.

Till den skapade världen hör också Guds himmel. I den här världen kan vi inte uppfatta himlen med våra sinnen, men med trons hjälp kan vi förstå att den finns. Gud har också skapat änglar na, som bär bud om hans vilja och kärlek.

Guds makt är utan gräns och varar i evighet. Allt sker i enlighet med Guds vilja eller tillåtelse, också under svåra tider i historien och när enskilda människor drabbas av hårda öden. Även i situationer då vi inte kan förstå eller acceptera lidandet kan vi ta vår tillflykt till vår allsmäktige Fader.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos. 1:1)
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. (Joh. 1:1–3)


Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himlens och jordens skapare.

VAD ÄR DET? SVAR:

Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu håller allt detta vid makt. Dessutom ger han kläder och skor, mat och dryck, hus och hem, maka och barn, åker, boskap och alla ägodelar, försörjer mig rikligt och dagligt med allt vad jag behöver för att leva, skyddar för all farlighet och bevarar för allt ont; och allt detta blott av faderlig, gudomlig godhet och barmhärtighet, utan all min förtjänst och värdighet. För allt detta är jag skyldig att tacka och lova honom, tjäna honom och vara honom lydig. Detta är visst och sant.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 13 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen