TREDJE TROSARTIKELN

Föregående

 23 

Följande
kroppens uppståndelse

I dödens stund måste vi lämna ifrån oss det jordiska liv som Gud har gett oss. Det ser ut som om onda fördärvsmakter skulle övervinna oss. Vår kropp förgås, men själen inväntar uppstån- delsens dag, då levande och döda samlas inför Gud för att dömas.

För den som tror på Kristus är döden en port till det kommande livet. Vi får förtröstansfullt lämna oss i vår himmelske Faders händer, ty Kristus har övervunnit döden. Guds Son har redan uppstått från de döda före oss. Också vi får en ny, odödlig kropp som liknar Jesu uppståndelsekropp. På detta sätt förverkligar Gud sin ursprungliga skapelsevilja med oss.


Jesus sade: ”Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.” (Joh. 5:28–29)
Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. (1 Kor. 15:37–38; 42–44)
Vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. (1 Tess. 4:13–14)Föregående 23 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen