TREDJE TROSARTIKELN

Föregående

 22 

Följande
syndernas förlåtelse,

Tack vare den försoningsgärning som Kristus har utfört ger Gud oss förlåtelse för alla våra synder, när vi ber om det. Gud kommer inte längre ihåg det onda som vi har gjort, utan älskar oss som sina barn.

Den kristna människan förblir dock en syndare hela livet ut. Hon måste varje dag lita på Guds nåd, ty ingen kan av egen kraft befria sig från den ondska som råder i vårt liv. Vi är helt och hållet syndiga, men samtidigt för Kristi skull fullkomligt rättfärdiga och utan skuld inför Gud.

När Gud förlåter oss våra synder föder han ett nytt liv i oss. Han styrker vår tro och ökar vår kärlek till medmänniskorna. Inte ens då vi finner otro och ondska hos oss själva behöver vi förlora hoppet. Gud lovar att han skall fortsätta det arbete med oss som han har börjat.


Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. (Ps. 103:2–4)
När Jesus såg deras tro sade han: ”Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” (Luk. 5:20)
Jesus sade: ”Genom att tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats.”
(Apg. 26:18)
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh. 1:9)Föregående 22 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen