TREDJE TROSARTIKELN

Föregående

 21 

Följande
de heligas gemenskap,

Kyrkan är en, den är helig, allmännelig och apostolisk. Kyrkan är en enda, eftersom den har en enda Herre och en gemensam tro. Kyrkan är helig, eftersom den heliga Anden verkar i den. Kyrkan är allmännelig eller katolsk, eftersom den är sänd att tjäna alla folk med Guds ord. Kyrkan är apostolisk, eftersom den lever av det evangelium som Jesu första lärjungar har förmedlat till oss.

Kyrkans enhet innebär inte att seder och mänskliga traditioner är likadana hos alla kristna. En känsla av gemenskap är inte heller något att bygga de kristnas enhet på. Enheten har sin grund endast i den gemensamma tro som den heliga Anden föder i oss genom ordet och sakramenten. Den kristna kyrkan har, under den tid som den har funnits, delats upp i skilda kyrkor och samfund. Jesu bön att hans egna skall bli ett förpliktar oss att eftersträva inbördes gemenskap i tro och kärlek.

Den kristna kyrkan genomför sin uppgift mitt i livet. Var och en kallas in i sin egen församlings gemenskap. Den gemensamma tron förenar oss med Kristi världsvida kyrka, i vilken den heliga Anden samlar människor från alla folk.


Jesus sade: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Joh. 17:21)
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal. 3:28)
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. (Ef. 4:3–6)Föregående 21 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen