BUDEN - KÄRLEKENS LAG

Föregående

 11 

Följande

Buden beskriver vad som krävs för att vi människor skall kunna leva ett gott liv. Budordens krav på kärlek är kända i alla religioner och kulturer. Människan inser att dessa bud är uttryck för livets egen lag. Såväl när en människa följer buden som när hon bryter mot dem, är konsekvenserna mycket genomgripande och berör inte bara människan själv. Följderna av hennes handlingar återspeglar sig också i familjelivet och i samhället generation efter generation.

Eftersom Gud vill människorna väl kräver han en ovillkorlig kärlek. Men buden är inte bara en livsregel. De visar också att ingen av oss kan uppfylla Guds krav, trots att vi i våra hjärtan medger att de är berättigade. Det finns något inom oss som gör motstånd mot Guds kärleksfulla vilja. Också när vi gör gott söker vi vår egen fördel. Om vi inte litar på Gud, som är källan till allt gott, bekymrar vi oss framför allt om vår egen välfärd. Då tar också relationerna till andra människor skada.

Buden visar oss att tron på Gud är det viktigaste och mest grundläggande i vårt liv.

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mika 6:8)
Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. (1 Joh. 5:2–3)

VAD SÄGER GUD OM ALLA DESSA BUD? SVAR:

Så säger han: Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

VAD ÄR DET? SVAR:

Gud hotar att straffa alla som bryter mot dessa bud. Därför skall vi frukta hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.

(Martin Luthers Lilla katekes)


Föregående 11 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden