TIONDE BUDET

Föregående

 10 

Följande
Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

Det är inte bara materiell egendom som hör till den värld som Gud har skapat. De människor som vi lever och arbetar tillsammans med är mycket viktiga för oss.

Varje människas liv har en mening och vi har var och en en uppgift, som skall utföras på den plats där vi är ställda och under de omständigheter som då råder. Vår uppgift är att göra våra medmänniskors liv så behagligt som möjligt. Om vi följer Guds vilja, använder vårt eget omdöme och försöker sätta oss in i vår nästas situation, finner vi ständigt nya möjligheter att göra det som är gott. Kärleken är uppfinningsrik och söker i varje situation det rätta sättet att tjäna nästan.

Det som buden innehåller är detsamma som det vi uttrycker, när vi säger att vi skall älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Vi skall bemöta andra på samma sätt som vi vill bli bemötta.


Jesus sade: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger." (Matt. 7:12)
Buden "Du skall inte begå äktenskapsbrott", "Du skall inte dräpa", "Du skall inte stjäla", "Du skall inte ha begär" och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: "Du skall älska din nästa som dig själv". (Rom. 13:9)

Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte drar, lockar eller driver från vår nästa hans hustru, tjänstefolk eller boskap, utan förmanar dem och uppmanar dem att förbli trogna och fullgöra sina plikter.

(Martin Luthers Lilla katekes)


Föregående 10 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden