Föregående

 De tio buden 

Följande


1. Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.till förklaringen
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.till förklaringen
3. Tänk på att hålla vilodagen helig.till förklaringen
4. Visa aktning för din far och din mor.till förklaringen
5. Du skall inte dräpa.till förklaringen
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.till förklaringen
7. Du skall inte stjäla.till förklaringen
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.till förklaringen
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.till förklaringen
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans
tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.
till förklaringen

(2 Mos. 20:2-17; 5 Mos. 5:6-21)

Kärlekens lagtill förklaringen


Innehållsförteckning    Index