FEMTE BUDET

Föregående

 5 

Följande
Du skall inte dräpa.

Gud är kärleken och vill att vi skall älska vår nästa som oss själva.

Varje människas liv är en gåva av Gud och därför värdefullt. Vi får inte skada vår medmänniska eller tillfoga henne lidande. Vi bör skydda henne i alla situationer. De allra svagaste behöver i särskilt hög grad vårt stöd.

Budet att älska sin nästa är riktat såväl till den enskilda individen som till hela samhället. Myndigheterna bör skydda de människor vars liv eller välfärd är hotade. Då förverkligas kärleken i samhället. Samhället kan också, när det allmänna bästa så kräver, ta till maktmedel för att på det sättet hindra våldet att spridas.

Som privatpersoner får vi inte ta rätten i egna händer, utan vi bör förlåta vår nästa och avstå från att hämnas. Om vi skadar människan och livet på jorden sätter vi oss upp emot Gud och hans skapelseverk.

Jesus sade: "Ni har hört att det blev sagt till fäderna: ’Du skall inte dräpa’; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom." (Matt. 5:21-22)
Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: "Min är hämnden, jag skall utkräva den", säger Herren. (Rom. 12:19)
Kärleken vållar inte din nästa något ont. (Rom. 13:10)

Du skall inte dräpa.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv eller tillfogar honom lidande, utan hjälper och bistår honom i alla faror och livssituationer.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 5 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden