SJÄTTE BUDET

Föregående

 6 

Följande
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Gud har skapat människan till man och kvinna. Sexualiteten, som är en del av Guds skapelseverk, är viktig för att ett förhållande mellan en man och en kvinna skall uppstå och kunna bevaras. I äktenskapet kan makarna vara till glädje för varandra. De lär sig tjänande kärlek och får fostra en ny generation.

Äktenskapet är familjens grundval. De offentligt avgivna trohetslöftena och samhällets bekräftelse är dess trygga grund. I ett livslångt äktenskap kan relationen mellan man och kvinna bäst förverkligas på det sätt som Gud har avsett.

Kravet att slå vakt om äktenskapet gäller både det egna äktenskapet och andras äktenskap. Detta krav gäller för hela livet. Ett sexualliv, som inte är förankrat i kärlek och ansvar, förslavar människan och skadar både henne själv och andra.

Att söndra ett äktenskap är att skada synnerligen djupa människorelationer och att rubba en av livets grundvalar. Ömsesidig förlåtelse och vilja att hålla fast vid varandra kan visa på en utväg också ur de mest låsta situationer. Ett söndrat äktenskap kan leda till skilsmässa.

Det är ansvarsfullt och allvarligt att besluta sig för att ingå nytt äktenskap. De som träder fram inför Gud och människor i ett sådant syfte gör det därför att de vill leva i ömsesidig trohet, men också i övertygelsen om att de behöver både nåd och förlåtelse.


Var inte trolös mot din ungdoms hustru! (Mal. 2:15)
Jesus sade: "Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." (Mark. 10:6-9)

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever rent och behärskat i ord och gärningar och så att alla makar älskar och högaktar varandra.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 6 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden