SJUNDE BUDET

Föregående

 7 

Följande
Du skall inte stjäla.

Pengar och egendom är goda och nödvändiga gåvor som Gud ger oss. Samtidigt har de blivit mänsklighetens vanligaste avgudar.

Det goda som Gud har skapat är avsett för alla. Kärleken manar oss att se till att alla får vad de behöver. Vårt gemensamma ansvar gäller hela mänskligheten. Om vi själviskt söker vår egen vinning på de fattigas bekostnad, stjäl vi från dem som har det allra sämst ställt. Vi bör vara beredda att pruta på vår välfärd, såväl på det personliga som på det nationella planet.

Vi får inte stjäla pengar eller egendom och inte heller skaffa oss ekonomiska fördelar genom att bedra andra. Att lägga beslag på eller skada gemensam egendom är också stöld. Att utnyttja andra människor, att vara ansvarslös i arbetet eller att syssla med spekulation är också att skaffa sig egen fördel på andras bekostnad. Vi stjäl av kommande generationer när vi fördärvar miljön och rubbar balansen i naturen.

Förbannelser och lögner och dråp och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig, blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, alla som bor där tynar bort, också markens djur och himlens fåglar, och fiskarna i havet dör. (Hos. 4:2-3)
Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. (Ef. 4:28)

Du skall inte stjäla.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar eller ägodelar eller försöker komma åt dem med falskhet och svek, utan hjälper honom att föröka och beskydda sin egendom och säkra sin utkomst.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 7 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden