TREDJE BUDET

Föregående

 3 

Följande
Tänk på att hålla vilodagen helig.

Gud har gett människan både arbetet och vilan. Att vila innebär mycket annat än att sova och att låta kroppen vila. Den djupaste avsikten med vilodagen är att vi skall vara stilla inför Gud.

I stillheten anar vi att det heliga finns, även om vi inte kan ge det något namn eller beskriva det. Vår egen inre splittring och livets olika konflikter väcker frågor som vi tvingas söka svar på.

Gud, den helige, vill ge oss svar. I sitt ord kommer han in i vår värld och talar vårt språk. Om vi inte vill lyssna till honom utestänger vi honom ur vårt liv.

I helgdagens gudstjänst talar Gud själv till oss och vi till honom. Det heliga bibelordet lär oss att förstå vad Gud säger till oss och hur han sva- rar på våra böner.

Att söndagen är olik andra dagar påminner oss också om att vi behöver en gemensam vilodag. Det är Guds goda vilja att alla människor skall kunna hålla vilodag.

Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. (2 Mos. 20:11)
Om du inte kränker sabbaten, inte sköter dina sysslor på min helgdag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och värd att ära, om du ärar den och inte utför det du brukar, inte ägnar dig åt dina sysslor och tomt prat, då skall du få fröjdas över Herren. (Jes. 58:13–14)
Jesus sade: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.” (Mark. 2:27–28)
Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade.
(Luk. 4:16)

Tänk på att hålla vilodagen helig.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller ordet heligt, gärna hör det och lär oss det.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 3 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden