ANDRA BUDET

Föregående

 2 

Följande
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

Guds namn påminner oss om vem Gud är och vad han vill. Det väcker hos oss såväl oro som en obestämd längtan. I alla svårigheter får vi vända oss till Gud och vänta oss hjälp från honom. Han har lovat höra oss, när vi förtröstansfullt åkallar hans namn.

Guds namn är heligt. Vi använder hans namn rätt, när vi vänder oss till honom i bön, tillbedjan och tacksägelse. Då bekänner vi att han är vår Gud, den ende.

När vi i Guds namn handlar till vår egen fördel och utnyttjar andra, missbrukar vi Guds namn. Att använda hans namn på ett förnedrande sätt är detsamma som att visa Gud bristande respekt och att medvetet vända sig bort från honom.


Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du svära. (5 Mos. 6:13)
Den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: "Herren känner dem som är hans" och: "Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från orättfärdighet". (2 Tim. 2:19)

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte att låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordom, trolldom, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 2 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden