FÖRSTA BUDET

Föregående

 1 

Följande
Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.

Att känna Gud är det viktigaste och mest grundläggande i vårt liv.

Gud verkar i vår tillvaro, även om vi inte alltid förstår det. När vi möter honom grips vi av både fruktan och kärlek. Guds helighet väcker vår fruktan, men hans kärlek drar oss till sig.

I sina bud visar Gud oss hur vi skall leva. Samtidigt avslöjar han vår själviskhet och ondska. Första budet ställer oss inför frågan vad vi bygger vårt liv på. Vem eller vad är vår gud?

Vi söker något som vi kan sätta vårt hopp till. Vi tror att pengar, makt och ära kan skydda oss. Vi bygger vårt liv på det som vi själva är och själva presterar. Det som vi mest av allt litar på är vår gud. Våra gudar är ändå bara speglingar av våra egna förväntningar och drömmar. De kan inte ge vad de lovar.

Gud är den enda verkliga tryggheten. Han har skapat allt och sagt att han är Herre över allting. Livet och allt det goda som vi har är en gåva av honom.

När vi litar på de avgudar som vi har skapat åt oss själva, vänder vi oss bort från Gud och hans kärlek. Gud är alla goda gåvors givare och därför är det han som bör få vår kärlek. Han vill vara vår enda Gud.

Jesus sade: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” (Matt. 6:21)
”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk. 10:27)

Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar jämte mig.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud över allting och förtrösta endast på honom.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 1 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden