ANDRA TROSARTIKELN

Föregående

 16 

Följande
som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria,

Det är omöjligt att förnuftsmässigt förklara, hur Gud blev människa. Att Gud gick in och dolde sig i det obetydliga och vardagliga är ett oförklarligt under, som bara tron kan se och förstå.

I trosbekännelsen nämns två namn, med vilkas hjälp Jesu födelse och död förankras i historien. Jesus föddes av jungfrun Maria och led under Pontius Pilatus. Kristendomen är något mera än en tidlös idé. Den är en tro på en Gud som uppenbarar sig i mänsklighetens historia.

Maria från Nasaret var öppen för Guds under och födde Jesus. Hon blev så Guds mor. Marias tro är en förebild för oss. Hon litade på Gud, fast än hon inte kunde förstå hans planer och handlingssätt.


Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.”
(Luk. 1:34–35)
Maria sade: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.” (Luk. 1:46–50)Föregående 16 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen