TREDJE TROSARTIKELN

Föregående

 20 

Följande
en helig, allmännelig kyrka,

Den heliga Anden församlar den kristna kyrkan och gör den helig. Kyrkan, den kristna församlingen, är en gemenskap av benådade syndare, som litar på Gud och som av den heliga Anden väcks till tro och kärlek.

Ända sedan urkristen tid har kyrkan kallats Kristi kropp. Den är en levande organism. Kristus är dess huvud och vi blir genom dopet dess lemmar. Vi har, trots att vi är olika, en gemensam tro, som förenar oss med Kristus och med varandra. Man brukar också förlikna kyrkan vid en mor som bär oss i sin famn och tar hand om oss.

Synliga kännetecken på kyrkan är Guds ord, dopet och nattvarden. Dessa kallas också nådemedel, eftersom den heliga Anden med deras hjälp gör att vi får del av Guds nåd. I enlighet med Kristi vilja kallar och viger kyrkan Guds ords tjänare till förvaltare av nådemedlen. Gud låter sitt ord avslöja våra brister, men i sitt ord ger han oss också upprättelse. Det är alla kristnas gemensamma uppgift att förkunna evangeliet om Kristus för hela världen.

Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
(1 Kor. 12:27)
Kyrkan är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. (Ef. 1:23)Föregående 20 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Trosbekännelsen