Föregående

 25 

Följande
Fader vår som är i himmelen.

Buden säger vad Gud kräver av oss och trosbekännelsen berättar om vad han ger. I bönen Fader vår ber vi att Gud varje dag skall ge oss kraft att leva enligt hans vilja och i tro på honom.

Svårigheterna i livet tvingar oss att be om hjälp och kraft från någon som är utanför oss själva. Också en famlande och ordlös bön är den heliga Andens verk i oss. I bönen vänder vi oss till Skaparen, som ger oss livet.

Jesus själv har lärt oss bönen Fader vår. När vi ber så som han har lärt oss, ber vi om sådant som är i enlighet med Guds vilja. Vi bekänner att Gud vet vad som är bäst för oss och vad vi verkligen behöver.

Tron på den himmelske Fadern hjälper oss att be frimodigt och tryggt. I bönen erkänner vi att vi är fullständigt beroende av den allsmäktige Guden. Samtidigt vet vi att han är vår kärleksfulle Fader. Vi kan lita på att han hör oss och bär oss genom hela livet.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. (Ps. 23:1)
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!" (Rom. 8:14-15)
Vi har bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. (1 Kor. 8:6)

Fader vår som är i himmelen.

VAD ÄR DET? SVAR:

Gud vill härigenom uppmuntra oss att tro, att han är vår rätte Fader och vi hans rätta barn, så att vi ber till honom frimodigt och med full tillförsikt, som kära barn till sin älskade far.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 25 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår