BÖNEN

Föregående

 42 

Följande
Hjärtats samtal med Gud

Att be är att vara och leva inför Guds ansikte. För det andliga livet är bönen lika naturlig och nödvändig som andningen är för kroppen. Gud ser oss varje stund. Vi kan tala till honom och han talar till oss.

Vi kan be utan ord eller med kända ord i skrivna böner, men vi kan också föra ett fritt samtal med Gud. Vi kan be i enskildhet, tillsammans med andra eller i församlingens gemenskap. Vi ber om hjälp för oss själva eller för andra. Vi tackar för de gåvor som vi har fått. Att be är att ge Gud äran, att erkänna hans allmakt och att våga ställa sig inför hans avslöjande och kärleksfulla ögon. Gud själv uppmanar oss att be till honom i nödens stund och att lita på hans hjälp.

För den som redan som barn har lärt sig att be aftonbön är det lättare att vända sig till Gud också senare i livet. Också morgon- och bordsbönerna är små gudstjänster mitt i vardagslivet. När dagen börjar tackar vi Gud för hans beskydd under natten och ber att han skall välsigna de uppgifter som ligger framför oss. Vid måltiden tackar vi Gud för hans godhet. Om kvällen ber vi om förlåtelse för våra synder och lämnar oss själva och varandra i Guds hand.


Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. (Fil. 4:6-7)
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. (1 Tim. 2:1-4)

MORGONBÖN

När du stiger upp på morgonen skall du välsigna dig med det heliga korstecknet och säga:

"I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen."

Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill kan du också be denna korta bön:

"Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, för att du denna natt har bevarat mig från all skada och farlighet. Jag ber dig att du denna dag bevarar mig från synd och allt ont, så att mitt liv och alla mina handlingar behagar dig. Låt din heliga ängel vara med mig, så att den onda fienden inte får någon makt över mig. Amen."

Och gå så med glädje till ditt arbete, sedan du kanske sjungit en psalm, till exempel från de tio buden, eller något som din andakt ger.

(Martin Luthers Lilla katekes)AFTONBÖN

När du om aftonen går till sängs skall du välsigna dig med det heliga korstecknet och säga:

"I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen."

Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill kan du också be denna korta bön:

"Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, för att du denna dag har bevarat mig genom din nåd. Jag ber dig att du förlåter mig alla mina synder och att du denna natt bevarar mig genom din nåd. Ty jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din heliga ängel vara med mig, så att den onda fienden inte får någon makt över mig. Amen."

Och somna så genast med glädje.

(Martin Luthers Lilla katekes)BÖN FÖRE MÅLTIDEN

"Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd."

Guds nåd innebär här att han ger riklig föda åt alla levande varelser, så att de kan känna glädje och vara vid gott mod. Girighet och onödiga bekymmer ställer hinder för denna godhet.

Därefter följer Fader vår och denna bön:

"Herre Gud himmelske Fader, välsigna oss och dessa dina gåvor som vi tar emot ur din milda hand, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen."

(Martin Luthers Lilla katekes)BÖN EFTER MÅLTIDEN

"Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som mättar allt levande, som ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har inte sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd."

Därefter följer Fader vår och denna bön:

"Vi tackar dig, Herre Gud Fader, genom Jesus Kristus vår Herre, för allt gott som du har gjort, du som lever och regerar i evighet. Amen."

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 42 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bibeln, bikten...