FEMTE BÖNEN

Föregående

 30 

Följande
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

I bönen Fader vår bekänner vi att vår själviskhet driver oss bort från Gud och vår nästa. Vi är helt beroende av Guds nåd och förlåtelse. Vi kan inte hänvisa till egen förträfflighet eller till egna förtjänster. Varje dag måste vi be: Herre, förbarma dig över oss.

När vi ber denna bön litar vi på att Gud för Jesu Kristi skull utan förbehåll och villkor förlåter oss hela vår skuld. Vi kan alltid förtrösta på Guds ord, som befriar oss från skulden och ger oss frid och glädje.

Guds kärlek driver oss att handla på samma sätt mot andra som Gud har handlat mot oss. Inte ens våra fiender vill vi behandla obarmhärtigt, eftersom Gud har visat och fortfarande visar oss barmhärtighet.

Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. (Ps. 103:13)
Jesus sade: ”Om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.” (Matt. 6:14–15)
Kungen kallade till sig tjänaren och sade: ”Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?” (Matt. 18:32–33)

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

VAD ÄR DET? SVAR:

I bönen Fader vår bekänner vi att vår själviskhet driver oss bort från Gud och vår nästa. Vi är helt beroende av Guds nåd och förlåtelse. Vi kan inte hänvisa till egen förträfflighet eller till egna förtjänster. Varje dag måste vi be: Herre, förbarma dig över oss. När vi ber denna bön litar vi på att Gud för Jesu Kristi skull utan förbehåll och villkor förlåter oss hela vår skuld. Vi kan alltid förtrösta på Guds ord, som befriar oss från skulden och ger oss frid och glädje. Guds kärlek driver oss att handla på samma sätt mot andra som Gud har handlat mot oss. Inte ens våra fiender vill vi behandla obarmhärtigt, eftersom Gud har visat och fortfarande visar oss barmhärtighet.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 30 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår