HERRENS HELIGA NATTVARD

Föregående

 37 

Följande

Nattvarden eller altarets sakrament är en helig måltid, som Jesus har instiftat. I denna måltid ger han sin kropp och sitt blod åt oss för att ätas och drickas.

Nattvardens bröd och vin är Kristi sanna kropp och blod. Detta mysterium kan vi inte förstå, men vi kan lita på Frälsarens egna ord, som har nedtecknats i bibeln. Natten före sin död gav Jesus det välsignade brödet åt sina lärjungar och sade: "Detta är min kropp." På samma sätt gav han också vinet, som enligt hans ord är förbundets blod, hans eget blod. Vi firar nattvarden i trohet mot dessa Jesu ord och till hans minne.

Altaret är en plats där vi påminns om Guds närvaro. Inför det samlas den kristna församlingen för att be och för att tacka Gud. Där får vi lyssna till Guds ord och ta emot nattvardens sakrament. Den gemensamma gudstjänsten ger oss kraft för vårt liv och för vår gärning.

Jesus sade: "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom." (Joh. 6:56)
De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. (Apg. 2:42)
Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. (1 Kor. 10:16-17)

VAD ÄR ALTARETS SAKRAMENT? SVAR:

Det är vår Herres, Jesu Kristi, sanna kropp och blod, under bröd och vin, av Kristus själv instiftat åt oss kristna till att äta och dricka.

VAR STÅR DET SKRIVET? SVAR:

Så skriver evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus: "Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Lika- så tog han bägaren, tackade Gud och sade: Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig."

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 37 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Sakramenten