Föregående

 NATTVARDEN 

Följande

Nattvardens instiftelseord

Den natten då Herren Jesus blev förrådd
tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det
och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp
som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”

Likaså tog han bägaren,
tackade Gud och sade:
”Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet
genom mitt blod,
som blir utgjutet för många,
till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den,
gör det till minne av mig.”

(Matt. 26:26–29; Mark. 14:22–25;
Luk. 22:14–20; 1 Kor. 11:23–25)

Herrens heliga nattvard  Nattvardens gåva

Nattvardens betydelseInnehållsförteckning   Index   Sakramenten