NATTVARDENS GÅVA

Föregående

 38 

Följande

I nattvarden minns vi Jesu död på korset. Guds ende Son, Guds Lamm, utgöt sitt blod på Golgata kors och dog för hela världen. Kristus led offerdöden på korset, och nu ger han sig själv, sin kropp och sitt blod, åt oss i nattvardens sakrament.

Nattvardens gåva är syndernas förlåtelse. Denna gåva får vi del av när sakramentet utdelas med orden: "för dig utgiven". När vi i tro på dessa ord tar emot brödet och vinet, får vi del av en andlig måltid som förnyar vårt liv och ökar vår kärlek till medmänniskorna. I nattvarden förenas vi med Kristus och med varandra. Vi firar den i gemenskap med den himmelska skaran och alla heliga.

Genom att ta del av nattvarden förblir vi i Kristus och han förblir i oss. Kristi kropp, som är livets bröd, ger näring och styrka för det andliga liv som har fått sin början i dopet. Kristi blod är ett "odödlighetens läkemedel", som helar oss och skänker oss evigt liv. Nattvarden ger en föraning om den himmelska festmåltid till vilken Kristus en gång skall samla alla dem som hör honom till.

Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
(Jes. 53:5)
När Jesus sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. (Luk. 24:30-31)
Jesus sade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (Joh. 6:35)


VILKEN NYTTA HAR DETTA ÄTANDE OCH DRICKANDE? SVAR:

Det visar oss dessa ord: "för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse". Detta innebär att syndernas förlåtelse, liv och salighet genom dessa ord ges oss i nattvardens sakrament. Ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.

HUR KAN KROPPSLIGT ÄTANDE OCH DRICKANDE HA EN SÅ KRAFTIG VERKAN? SVAR:

Det är visserligen inte ätandet och drickandet som har denna verkan, utan de ord som står här: "för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse". Tillsammans med det kroppsliga ätandet och drickandet är dessa ord det väsentliga i detta sakrament, och den som tror dessa ord har vad de innehåller och lovar, nämligen "syndernas förlåtelse".

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 38 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Sakramenten