NATTVARDENS BETYDELSE

Föregående

 39 

Följande

Var och en som tar emot nattvarden blir enligt Kristi ord delaktig av hans kropp och blod. Nattvarden får sin innebörd av det som Kristus har gjort och gör och är oberoende av utdelarens eller mottagarens prestationer. En förutsättning för att en människa skall kunna delta i nattvarden på ett rätt sätt är att hon tror på Kristus och litar på hans ord. Även då vår tro är svag, kan vi lita på att Kristi kropp och blod har utgetts just för oss.

Man kan delta i nattvarden, även om man inte helt förstår dess betydelse. Man bör dock veta skillnaden mellan Kristi kropp och blod och annan mat och dryck. För barn som deltar i nattvarden tillsammans med vuxna bör man på lämpligt sätt förklara dess betydelse. Konfirmerade församlingsmedlemmar får gå till nattvarden på egen hand, eftersom de har fått undervisning om nattvarden och bekänt sig till kyrkans tro.

Nattvarden är avsedd för alla kristna. När vi prövar oss själva måste vi medge att vi är fattiga på tro och kärlek. Vi behöver denna måltid. Kristi inbjudan till nattvarden gäller särskilt dem som är medvetna om sin synd och skuld.


Jesus sade: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila." (Matt. 11:28)
Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. (1 Kor. 11:28-29)

VEM TAR EMOT DETTA SAKRAMENT VÄRDIGT? SVAR:

Att fasta och förbereda sig kroppsligt är nog en god yttre sed, men värdig och rätt förberedd är den som sätter tro till dessa ord: "för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse". Den som inte tror dessa ord, eller den som tvivlar, är inte värdig och förberedd, ty ordet "för er" fordrar framför allt troende hjärtan.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 39 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Sakramenten