ANDRA BÖNEN

Föregående

 27 

Följande
Tillkomme ditt rike.

Guds rike är Guds närvaro och verksamhet här i tiden och i evigheten. Gud är allsmäktig och härskar i hela skapelsen, låt vara att vi inte alltid kan se hans makt. Gud har lovat att hålla allt i sin hand, även då vi ser att ondskans makt bara tilltar.

I bönen Fader vår ber vi att den heliga Anden skall bo i våra hjärtan och övertyga oss om Guds kärlek. Med sitt ord och sin Ande vill Gud varje dag råda över våra tankar och handlingar, för att vi skall tro på honom allena och leva i lydnad som Kristi efterföljare.

Guds rike är inte ett verk av människor. Det är Gud ensam som åstadkommer allt gott. I denna bön ber vi att hans stora gärningar skulle synas allt tydligare i Kristi kyrka och att vi skulle kunna förmedla budskapet om hans kärlek till världen. Vi ber om kraft att kunna medverka till att den missionsuppgift som Kristus har gett oss skall bli fullgjord. Fullkomligt förverkligat och synligt för alla blir Guds rike en gång i evigheten.


Jesus förkunnade: "Omvänd er. Himmelriket är nära."
(Matt. 4:17)
Jesus sade: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt. 6:33)

Tillkomme ditt rike.

VAD ÄR DET? SVAR:

Guds rike kommer nog av sig självt utan vår bön, men vi ber i denna bön att det skall komma också till oss.

HUR SKER DET? SVAR:

Det sker när vår himmelske Fader ger oss sin heliga Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever i gemenskap med honom här i tiden och sedan i evigheten.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 27 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår