TREDJE BÖNEN

Föregående

 28 

Följande
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Gud vill alla väl. Vi förstår inte alltid hur han går till väga, när han förverkligar sin vilja här i världen. Guds vägar är annorlunda än våra. Därför har vi svårt att böja oss under Guds vilja.

Också Jesus erkände att Guds vilja är starkare än hans egen. Till och med i lidandet lämnade Guds Son sitt liv i Faderns händer och bad att Guds vilja skulle ske.

Som kristna kallas vi att följa vår Herre och att låta Gud ta hand om allt vad vi gör. Han har kallat oss till arbetare i sin värld. När vi utför den uppgift som han har gett oss är han själv vårt stöd och vårt beskydd.

Trots alla tvivel får vi lita på att det är bäst för oss när Guds vilja sker. Ofta förstår vi först efteråt vad som var Guds avsikt. Ibland får vi aldrig något svar. Även om vi inte förstår Guds tankar, litar vi på de säkra löften som finns i hans ord.

Jesus sade: ”Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.” (Mark. 14:36)
Jesus sade: ”Detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen.” (Joh. 6:39)
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom. 12:2)

Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

VAD ÄR DET? SVAR:

Guds goda, nådiga vilja sker nog utan vår bön, men vi ber i denna bön att den skall ske också hos oss.

HUR SKER DET? SVAR:

Det sker när Gud omintetgör och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävulen, världen och vårt eget kött, som inte tillåter att vi helgar Guds namn och som förhindrar hans rike att komma till oss. Det sker när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron till livets slut. Detta är hans nådiga, goda vilja.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 28 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår