LOVPRISNING

Föregående

 33 

Följande
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Gud har befallt oss att be och han har lovat att höra vår bön. När vi ber till Gud om sådant som han vill att vi skall be om, kan vi vara säkra på att han ger oss det. När vi inte kan eller orkar be, får vi lita på att den heliga Anden ber i vårt ställe.

I slutorden av bönen Fader vår prisar vi Fadern. Samtidigt ärar vi Herren Kristus som har lärt oss denna bön och i den förenar alla sina lärjungar. Vi bekänner att väldet och makten tillhör Gud allena såväl i den enskilda människans liv som i hela världen. Till detta vill vi säga vårt amen. Vår lovprisning av Gud börjar redan här i tiden och fortgår i evighet i himlen.

Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting.
(1 Krön. 29:11)
Förkunna bland folken: Herren är konung! Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld.
(Ps. 96:10)
"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." (Luk. 2:14)
Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. (Rom. 8:26-27)

Amen.

VAD ÄR DET? SVAR:

Att jag skall vara säker på att sådana böner behagar vår himmelske Fader och att han hör dem. Ty han har själv befallt oss att bedja så och lovat att han vill höra oss. Amen, amen, det betyder: Ja, ja, så skall det ske.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 33 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår