DOPETS GÅVA

Föregående

 35 

Följande

I dopets sakrament kallar Gud var och en av oss vid namn och gör oss till sina egna. Alla, också barnen, får del av den nåden. Jesus befallde att man skulle låta barnen komma till honom, ty Guds rike tillhör sådana som de. Föräldrarna bär sitt barn till dopet och ber för det tillsammans med faddrarna. Hur vi förhåller oss till dopet inverkar inte på dess värde, utan dopet liksom tron är Guds verk i oss.

Dopet gör oss till Kristi lärjungar och medlemmar i den kristna kyrkan. Ända sedan vår födelse är vi delaktiga i människosläktets gemensamma skuld, men i dopet blir allting förlåtet och vi kläds i Kristi renhet. Den heliga Anden föder oss på nytt och ger oss tron, som förtröstar på dopets löften.

Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. (Jes. 43:1)
Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig ditin." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark. 10:13-16)

VILKEN GÅVA OCH NYTTA FÖR DOPET MED SIG? SVAR:

Dopets verkan är syndernas förlåtelse. Det frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som tror det som Guds ord och löften innehåller.

VILKA ÄR DESSA GUDS ORD OCH LÖFTEN? SVAR:

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus sista kapitel: "Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd."

HUR KAN VATTNET HA EN SÅ KRAFTIG VERKAN? SVAR:

Det är visserligen inte vattnet som har denna verkan, utan Guds ord som är med och i vattnet, och tron som litar på detta Guds med vattnet förenade ord. Ty utan Guds ord är vattnet bara vatten och inget dop, men förenat med Guds ord är det ett dop. Det betyder: det är ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den heliga Anden, såsom aposteln Paulus säger i brevet till Titus i det tredje kapitlet: "Gud räddade oss därför att han är barmhärtig, och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv."

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 35 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Sakramenten