Välkommen, det här är organisationen Kyrkostyrelsens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten http://katekesen.fi/ och har utarbetats/uppdaterats 8.9.2020.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Textalternativ

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen innehåller bilder som saknar textalternativ och WAI-ARIA-bilder som saknar tillgängliga namn.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1. Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Rubrikmarkeringar som saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Teckenpositioner utan innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Taggen 'i' har använts för att infoga ikoner på webbplatsen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Teckenpositioner utan innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-teckenpositioner, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Rubrikmarkeringar som saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Färgkontrasten är otillräcklig

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Hanterbar: Länkar

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Samma länktext används för länkar som styr användaren till olika objekt. Användarna känner inte nödvändigtvis till skillnaden utan adekvat förklaring.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Rubriker

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Robust: Förklaring av funktionalitet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen har bristfällig information för dem som använder hjälpmedel.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Har du noterat brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Ge tillgänglighetsrespons med detta Med ett webbformulär

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000