Föregående

 DOPET 

Följande

Dopbefallningen

Åt mig har getts all makt
i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar:
döp dem i
Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud
jag har gett er.
Och jag är med er
alla dagar till tidens slut.

(Matt. 28:18–20)

Det heliga dopet  Dopets gåva  Dopets betydelse
Innehållsförteckning   Index   Sakramenten