Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://katekesen.fi/ och har upprättats / uppdaterats 14.03.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Alt-texter saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen innehåller bilder som saknar textmotsvarigheter och bildelement som endast är dekorativa men inte markerats som sådana.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Rubrikmarkeringar som saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen och användningen av rubrikstilar.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Hanterbar: Bristfällig beskrivning av länkar

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer länkar som saknar beskrivande text. Samma länktext används för länkar som styr användaren till olika objekt. Användarna känner inte nödvändigtvis till skillnaden utan adekvat förklaring.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Begriplig: Webbplatsens språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens språk är inte korrekt definierat vilket försvårar användningen för den som använder skärmläsare.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.1 Sidans språk
 • Robust: Förklaring av funktionalitet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen har bristfällig information för dem som använder hjälpmedel.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons via detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000